Офіційний представник компанії Medicontur в Україні

ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «МЕДІКУС»

Інтраокулярні лінзи Medicontur

ℹ️ Каталог «Лінійка ІОЛ Medicontur» (PDF укр., оновлено в жовтні 2023)
ℹ️ Константи ІОЛ Medicontur (PDF англ., оновлено в грудні 2023)
ℹ️ Інструкції з застосування формул розрахунку ІОЛ в залежності від довжини ока (PDF, додано в лютому 2024)


Інтраокулярні лінзи / штучні кришталики

ІОЛ Medicontur Classic 611 HPS
Моноблочна асферична гідрофільна інтраокулярна лінза для імплантації в капсульний мішок.
ℹ️ Характеристики Classic 611 HPS (PDF укр.)
ℹ️ ІОЛ Classic 611 HPS на medicontur.com (англ.)

ІОЛ Medicontur Q-Flex 640AB | 640ABY
Моноблочна асферична гідрофільна інтраокулярна лінза для імплантації в капсульний мішок.
ℹ️
Характеристики Q-Flex 640AB(Y) (PDF укр., 2018)
ℹ️ ІОЛ Q-Flex 640AB(Y) на medicontur.com (англ.)

ІОЛ Medicontur Q-Flex 640AD | 640ADY
Моноблочна задньокамерна інтраокулярна лінза, псевдофакічна, гідрофільна, з опцією фільтра синього світла.
ℹ️ Характеристики Q-Flex 640AD(Y) (PDF англ., 2022)
ℹ️ ІОЛ Q-Flex 640AD(Y) на medicontur.com (англ.)

ІОЛ Medicontur Bi-Flex 877FAB | 877FABY
ℹ️ Характеристики ІОЛ Bi-Flex 877FAB(Y) (PDF англ., 2022)
ℹ️ ІОЛ Bi-Flex 877FAB(Y) на medicontur.com (англ.)
ℹ️ Публікація «Клінічні дані, що підтверджують передбачувані рефракційні результати, ефективну циліндричну корекцію та довготривалу стабільність з ІОЛ Medicontur Bi-Flex Toric» (Clinical evidence supporting the predictable refractive outcomes, efficient cylindric correction, and long-term stability of the Bi-Flex Toric IOL family, Science Brief, Medicontur Group, 2021, PDF англ.)

ІОЛ Medicontur Bi-Flex POB-MA 877PA | 877PAY
Гідрофобна інтраокулярна лінза, попредньо заправлена в інжектор.
ℹ️
Характеристики Bi-Flex POB-MA 877PA та 877PAY (PDF укр., 2024)
ℹ️ Докладніше про ІОЛ Bi-Flex 877PA(Y) на medicontur.com (англ.)
ℹ️ Інструкція із завантаження Bi-Flex POB-MA. Протокол для оновлених попередньо-завантажених продуктів P2: 877PA(Y) та 877PEY (PDF укр., травень 2024). Також доступна англ. мовою: Bi-Flex POB-MA Loading Sheet. Protocol for P2 upgraded preloaded products 877PA(Y), 877PEY (PDF англ., березень 2024)
▶️ Відео “POB-MA Preloaded Hydrophobic IOL Injection System – Loading Guide” (Youtube, англ., 2022)

ІОЛ Medicontur Bi-Flex ELON POB-MA 877PEY та Bi-Flex ELON TORIC POB-MA 877PETY
Однокомпонентна стерильна гнучка асферична гідрофобна акрилова інтраокулярна лінза з блокуванням УФ та фільтром синього світла. Оптика типу EDOF з розширеною глибиною різкості. ІОЛ постачається попередньо завантаженою в інжектор.
ℹ️ Веб-сайт ІОЛ ELON для лікарів: elon-iol.com (англ.)
ℹ️ Характеристики Bi-Flex ELON POB-MA 877PETY (PDF укр., квітень 2024)
ℹ️ Характеристики Bi-Flex ELON POB-MA 877PETY (PDF англ., березень 2024)
ℹ️ Інструкція із завантаження Bi-Flex POB-MA. Протокол для оновлених попередньо-завантажених продуктів P2: 877PA(Y) та 877PEY (PDF укр., травень 2024). Також доступна англ. мовою: Bi-Flex POB-MA Loading Sheet. Protocol for P2 upgraded preloaded products 877PA(Y), 877PEY (PDF англ., березень 2024)
ℹ️ Характеристики Bi-Flex ELON POB-MA 877PEY (PDF укр., 2022)
ℹ️ Брошура для лікарів «Інтраокулярна лінза ELON з оптикою типу EDoF. Платформа Bi-Flex. Технологія лінкінгу хвильового фронту для розширеної глибини різкості» (PDF укр., 2022)
ℹ️ Публікація для лікарів з ESCRS Eurotimes 2022: «Розширена глибина різкості з ІОЛ Bi-Flex ELON» (PDF укр.). Також доступна англ. мовою: Extended Depth of Focus with the Bi-Flex ELON IOL.

ℹ️ Докладніше про ІОЛ Bi-Flex ELON 877PEY на medicontur.com (англ.)
▶️ Відео “POB-MA Preloaded Hydrophobic IOL Injection System – Loading Guide” (відео на Youtube, англ., 2022)
▶️ Відео «Факоемульсифікація катаракти з імплантацією ІОЛ Medicontur Bi-Flex ELON POB-MA 877PEY. Стан після перенесеного увеїту». Хірург Михайло Козинець, Харківський медичний центр «Добромед» (відео на Youtube, 2023)
▶️ Відеозапис доповіді «Порівняльна характеристика результатів імплантації мультифокальних (дифракційних) та градієнтних (недифракційних) ІОЛ». Проф. Валерій Михайлович Сердюк, д.м.н. (відео на Youtube, 2024)

ІОЛ Medicontur Liberty 677MY | 677PMY
Моноблочна асферична гідрофільна прогресивна дифракційна інтраокулярна лінза для імплантації в капсульний мішок.
ℹ️ Характеристики ІОЛ Liberty 677PM(Y) (PDF, укр.)
ℹ️ Брошура для лікарів «Medicontur Liberty. Кращий зір з меншою кількістю дифракційних кілець» (PDF укр., 2020)
ℹ️
Публікація ESCRS Eurotimes: «ІОЛ для корекції пресбіопії факічних та псевдофакічних очей. Технологія EPS: Особлива концепція з багатогранним застосуванням / Presbyopia Correcting IOLs for Phakic & Pseudophakic Eyes EPS Technology: A Special Concept with Multiple Applications» (PDF, укр.)
ℹ️ Веб-сайт ІОЛ Liberty для лікарів: liberty-lens.com (англ.)
ℹ️ Публікація «Коригуючі пресбіопію ІОЛ для факічних та псевдофакічних пацієнтів. Технологія EPS» (Presbyopia Correcting IOLs for Phakic & Pseudophakic Eyes. EPS Technology, ESCRS EUROTIMES Supplement Feburary 2020, PDF, англ.)
ℹ️ Публікація «Клінічні дані, що підтверджують передбачуваність та високу якість зору, трифокальну ефективність та довготривалу стабільність з ІОЛ Medicontur Liberty 677M(T)Y» (Clinical evidence supporting the predictable and high quality visual outcomes, trifocal performance, and long-term stability of the Liberty 677M(T)Y IOL family, Medicontur Group, Science Brief, 2021, PDF, англ.)
ℹ️ Публікація Joaquín Fernández, MD, PhD «Найбільш збалансована трифокальна ІОЛ» (Medicontur Liberty. The Most Balances Trifocal IOL, EUROTIMES 2019, PDF англ.)
ℹ️ Публікація Serdiuk Valerii, Ustymenko Svetlana, Fokina Svetlana, Ivantsov Ivan «Порівняння трьох інтраокулярних лінз для корекції пресбіопії» (Romanian Journal of Ophthalmology, Volume 64, Issue 4, October-December 2020. PDF англ.)

ІОЛ Scharioth Macula Lens A45SML | A45SMY
Моноблочна асферична біфокальна гнучка ІОЛ. Cтворена на платформі AddOn для імплантації в циліарний сулькус як додаткова до основної лінзи у псевдофакічному оці пацієнта для збільшення ретинального зображення.
ℹ️
Інформація про ІОЛ Scharioth Macula Lens (SML) для пацієнтів або їх родичів на macula-lens.com (веб-сайт англ.)
ℹ️ Сайт для лікарів на macula-lens.com (англ.)
ℹ️ Характеристики Scharioth Macula Lens A45SML та A45SMY (PDF англ., 2019)
ℹ️ Брошура для лікарів «Інтраокулярна лінза для збільшення ретинального зображення. Нова надія для пацієнтів з сухою ВМД» (PDF укр.)
ℹ️ Онлайн-інструмент SML Advisor для визначення відповідності пацієнта ддя імплантації SML (веб-сайт англ.)
ℹ️ Публікація «Імплантація макулярної лінзи Scharioth для пацієнтів з віковою макулярною дегенерацією — результати проспективного європейського мультиклінічного дослідження (PDF англ.) або на сайті BMJ Open Ophthalmology
▶️ Відео «Макулярна лінза — нова опція для пацієнтів з сухою віковою макулодістрофією» (відео на Youtube, англ.)
▶️ Інтерв’ю з професором Габором Шаріотом, винахідником AddOn SML (Scharioth Macula Lens) — інтраокулярних лінз, що дозволяють відновити зір поблизу та можливість читання для пацієнтів з сухою ВМД (відео на Youtube, англ.)
▶️ Процедура імплантації ІОЛ Scharioth (відео на Youtube, англ.)

ІОЛ 1stQ AddOn
ІОЛ 1stQ AddOn для імплантації в циліарний сулькус.
▶️ Вебінар для лікарів «ІОЛ AddOn — ефективність, правильність розрахунків та підбір пацієнтів» (відео на Youtube, укр. переклад)
ℹ️ Інформація про ІОЛ 1stQ AddOn для пацієнтів на addon-lens.com (веб-сайт укр.)
ℹ️ Інформація про ІОЛ 1stQ AddOn для лікарів на addoniol.com (веб-сайт англ.)
ℹ️ Брошура для лікарів «1stQ Addon. Trifocal Sulcus Technology» (PDF англ.)
ℹ️ Публікація для лікарів «Planned Dual Lens Applications. Presbyopia correction from a different perspective» (PDF англ.)
ℹ️ Публікація «Science Brief. Clinical evidence supporting the safety, stability and predictable visual performance of the 1stQ AddOn Sulcus IOL family» (PDF англ.)
ℹ️ Публікація «Personalized solutions to land your patients in their visual comfort zone» (PDF англ.)
ℹ️ 1stQ AddOn Calculator (PDF англ.)
ℹ️ 1stQ AddOn Loading Guide with Medicel ACCUJECT Injector (PDF англ.)


Клінічні результати з ІОЛ Medicontur

Публікація «Клінічні дані, що підтверджують передбачувані рефракційні результати, ефективну циліндричну корекцію та довготривалу стабільність сімейства ІОЛ Medicontur Bi-Flex Toric» (“Clinical evidence supporting the predictable refractive outcomes, efficient cylindric correction, and long-term stability of the Bi-Flex Toric IOL family”, Science Brief, Medicontur Group, 2021, PDF, англ.)

Бібліографія клінічних результатів з ІОЛ Medicontur: Liberty, монофокальні торичні ІОЛ, мультифокальні торичні ІОЛ, монофокальні гідрофільні ІОЛ, монофокальні гідрофобні ІОЛ та лінзах SML (2020 PDF, англ.)


Онлайн-інструмент IOL Optimizer

Наша загальна мета полягає в оптимізації візуальних результатів для пацієнтів з астигматизмом, у підвищенні передбачуваності та максимізації рефракційних результатів. Саме тому ми з радістю повідомляємо про наш інструмент IOL Optimizer, який є доступним на toriccalculator.net (англ.)

Онлайн-інструмент нового покоління дозволяє користувачам розраховувати ІОЛ за допомогою емпіричного методу формули Абулафія-Коха / Abulafia-Koch (AK). Докладніше про формулу AK: 10.1016 / j.jcrs.2016.02.038.

Новий спосіб дозволяє хірургу
— Враховувати астигматизм задньої поверхні рогівки
— Розраховувати загальний рогівковий астигматизм за стандартними кератометричними даними

Зверніть увагу, що ігнорування ролі задньої рогівки може мати для пацієнтів значний вплив на післяопераційні рефракційні результати.

Тепер хірурги мають можливість використовувати формулу АК в IOL Optimizer, просто вмикаючи або вимикаючи її.

Якщо у Вас виникли будь-які питання щодо формули Абулафія-Коха або інших можливостей IOL Optimizer, будь ласка, звертайтеся на scientific@medicontur.hu.


Про компанію Medicontur

Компанія Medicontur відома в офтальмології як експерт в розробці та виготовленні моноблочних гідрофільних та гідрофобних інтраокулярних імплантів.

У своїх міжнародних офісах, які розташовані в Женеві (Швейцарія), Лімас (Франція), Брно (Чехія) та на виробничих потужностях поблизу Будапешта (Угорщина), Medicontur об’єднує професіоналів, чиї знання в області обробки сополімерів відповідають найвибагливішим сучасним вимогам з дотриманням міжнародних стандартів.

Міжнародне визнання, яке отримала компанія Medicontur, надихає нас розвивати наше експертне бачення для більшої вигоди на користь хірургів та їхніх пацієнтів у всьому світі.

Компанія Medicontur щиро дякує Вам за Вашу вірність та довіру нашому інноваційному експертному баченню.

— László Kontur
Генеральний директор компанії Medicontur

Наша місія

— Розробка, виготовлення та дистрибуція найбільш інноваційних рішень для офтальмології.
— Забезпечення офтальмологів продукцію бездоганно високої якості для рефрактивної хірургії катаракти з найвищим рівнем безпеки та комфорту, особливо через мікро- та міні-розрізи.
— Гарантія реального покращення якості життя пацієнтів без сприяння астигматизму.

Наші ключові цінності — користь людства та інновації

— Користь хірургів та їх пацієнтів.
— Задоволення вимог сучасного ринку.